XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ QUẢNG NGÃI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ T.PHỐ QUAY THƯỞNG HÔM NAY

KQ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI


  Ngày
\
Cặp số
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
Tổng
00                                                   1 1 2
01 1   1     1         1   2     2 1   1       1       1 12
02                   1               1         1   1     4
03     1     1       1                     1       1     5
04 1 1       1 1               2         1               7
05         2 1         1   2     1   1       1       1   10
06   1           1   1                 1     1     1     6
07   1   1 1   1     1   1                 1     1       8
08   1           1       2       1 1                     6
09     1                               1     1         1 4
10           1     1                                     2
11             1       1 1 1     1                 1 1   7
12   1             1 1           1             1         5
13           1                       1   1 1     1       5
14           1       1             1   2   1 1 1       1 9
15       1                                       1       2
16   1             1               1                     3
17       1     1   1 1             1                     5
18                 1       1 1                     1     4
19                                           1     1     2
20 1 1             2   1               1               1 7
21                 1 1   1 1                 1           5
22     1                             1         1         3
23                   1             1         1           3
24 1                                                     1
25 1               1                                     2
26   1                                               1   2
27     1       1 1   1           1               1       6
28                             2               1     1   4
29         1       1                 1                   3
30   1         1       1                                 3
31   1             1             1                       3
32   1                                               1   2
33 1 1     1         1       1 2             1           8
34         2           1       1           1 1           6
35                         1   1             1 1     1   5
36   1   2         1       1     1 1 1           3       11
37               1                       1               2
38         1         1     1         1     1       1     6
39   1     1           1                   1     1       5
40     1         1     1 1                               4
41       1             1                     1           3
42 1                               1       2   1       1 6
43                 1         1         1             1   4
44         1     1               1           1           4
45                                       1               1
46       1     1 1             1 1     1                 6
47     1   1                     1   1   1               5
48           1         1                 1               3
49           2         1     1         1 1     1   1     8
50 1                     1 1 1                           4
51 2                           1               1   1     5
52               1       1                           1 1 4
53         1                                     1       2
54   1         1         1   2 1     1           1     1 9
55 1   1       1 1                                 1     5
56         1     1     1   1         1                 1 6
57                       1                 1         1   3
58                       1   1                           2
59                           1           1 2             4
60     1                 1 2 1     1 1   1   1   1   1   11
61       1                   1               1     1     4
62                 1               2   1     1 1 1     1 8
63               1                             1         2
64           1   2                 1           1 1       6
65       1                   1     1             1       4
66 1   1                 1                               3
67           1         1       2                         4
68                   1 1             1                   3
69     1         1                                 1     3
70         1 1       1   1     1 1     1                 7
71 1     1                                       1       3
72       2       1 1               1   1       1       1 8
73     1   1               1   1         1           1   6
74                       1 1 1           1     1 1     2 8
75             1                     1                 1 3
76       1     2               1                     1   5
77                 1   1                                 2
78     1   1                         1   2   1     2     8
79             1         1   1   1       1     1       1 7
80                               1                       1
81               1               1         1             3
82             2     1                                   3
83 4                     1   1         1           1 1   9
84           1 1                                     1   3
85 1         1 1                     1               1   5
86           1       1                 1               1 4
87                                   1           1     1 3
88     1   1                       1     1     1         5
89   1 1 1         1 1                       1           6
90     1               1 1   1             1       1 1   7
91   1   1     1       1   1         1   1         1     8
92     1 1         1           1 1 1   2 1               9
93   1   1   1         1     1     1   1   1 1         1 10
94     1     1   2         1 1                 1         7
95                                               1       1
96         1                   1   1 1             1 1   6
97                   1           1     1                 3
98                                         3             3
99       1                               1               2
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSQNG)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Quảng Ngãi sẽ được cập nhật lại sau khi có KQXS Quảng Ngãi mới nhất được đưa lên sau giờ quay số mở thưởng. Bạn có thể xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Quảng Ngãi, bảng tần xuất lôtô kqxs Quảng Ngãi, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số kiến thiết Quảng Ngãi, tần suất lôtô xsQNG. Tần suất lôtô QNG, t.kê TSLT miễn phí Quảng Ngãi, tần suất lôtô từ 00 đến 99 Quảng Ngãi, tần suất lôtô xổ số Quảng Ngãi 100 ngày, tra xem thống kê tần suất lôtô xổ số Quảng Ngãi theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Quảng Ngãi, tần suất lôtô XSKT QNG
Bang ke tan suat lotto ket qua xo so Quang Ngai, thong ke tan suat loto Quang Ngai, xem tan suat lo to xsQNG, TSLT kqxs Quang Ngai, xem tk tan suat loto xs QNG.


 
Copyright (C) xskt.me 2014