XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ BẠC LIÊU

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ T.PHỐ QUAY THƯỞNG HÔM NAY

KQ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ BẠC LIÊU


  Ngày
\
Cặp số
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
Tổng
00           1 1       1           1 1       1           6
01 1 1                     1   1   1                     5
02 1 1         1           1                       1     5
03 1       2         1                                   4
04               1                             1         2
05     1   1   1         1   1           1 1   1 1       9
06     1     1           1           1         1         5
07                 1   1                     1 1         4
08           1 1             1 1                         4
09                       1   2     1       1             5
10         1 1       1       1   1             1         6
11                                       1               1
12 1               1                               1 1   4
13 1 1     1       1                   1             1 1 7
14         1             1   1                         1 4
15           1 1                                     1   3
16     1 1 1     1                 1       1         1 1 8
17         1                             1               2
18     1 1                                         1     3
19                         1         1         1         3
20       1         1   1   1       1             1       6
21                               1 1             1   1   4
22     1       1                   1         1       1   5
23     2 1               1   1 1     1     1       1     9
24         1                 1                       1   3
25       1       2             1   1 1                   6
26       1     1   1   1 1             1   1         1   8
27         1               1                 1 1         4
28                 1                   1           1     3
29 1                           1       1                 3
30                 1 1         1         1               4
31 2   1                                 1   1           5
32     1       1     1         1     1 1 1     1 1       9
33                 1           1               1       1 4
34   1             1         1                   2 1     6
35                     1             1       1 1     1   5
36   1   1                                   1   1       4
37 1           1     2     1         1                   6
38   1     1 1 1       1       1             1   1       8
39 1     1                         1   1 1     1     1   7
40 1 1     1   1       1 1     1   1           1         9
41               1         1 1                   1       4
42   1                 1         1                     1 4
43           2 1     1         1       1   1             7
44                     2             1     1         1 1 6
45   1                 1     1     1 1   1       1     1 8
46     1         1                           1           3
47           1 1       1         1 1         1         1 7
48       1       1         1   1                     1 2 7
49                                                       0
50     1                 1 1               1             4
51               1             1         1 1       2     6
52       1   1             1           1     1           5
53               1   1                                   2
54     1           2                   1   1             5
55     1   1           1 1       1           1           6
56                 1                     1         1     3
57         1             1   1       1             1     5
58               1   1   1         1 1                   5
59           1                                     1     2
60   1                           1                   1 1 4
61                                         1   1 1       3
62         1 1         1             1           1       5
63             1 1       1                               3
64               1   1     1     1 1                     5
65           1         1                   1             3
66       1                       1     1     1   1     1 6
67           1 1 1             1 1 1 1                   7
68               1   1     1 1                           4
69 1                                 1   1 1 1 2         7
70 2 1       1   1                     1           1     7
71   1 1                     1       1 2 1               7
72       1       1               2               1       5
73 2     1   1     1                     1               6
74           1                   1           1 1       1 5
75       1   1 1           1                   2 1   1   8
76 1                                               1 1 1 4
77   2                 1                 1         2   1 7
78       1               1                         1   1 4
79 1   1                 1     1 1 1                     6
80               1         2                             3
81   1             1         1         1                 4
82         1                               1             2
83               1     1 1                   1   1   1   6
84       1     1     1     1             1               5
85     1                     1 1         1               4
86       1 1                         1 1 1               5
87         1       1         1             1             4
88                                           1     1     2
89                   1           1                       2
90     1             1 1 1             2   1             7
91     1 1           1         1 2   1                   7
92                 1       1   1           1             4
93                                           1   1       2
94                 1 1                           1       3
95                         1           1   1           1 4
96                 1             1 1                     3
97   2                                             1   1 4
98   1               1   1               1               4
99             1     1   1   1   1 1                 2   8
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSBL)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Bạc Liêu sẽ được cập nhật lại sau khi có KQXS Bạc Liêu mới nhất được đưa lên sau giờ quay số mở thưởng. Bạn có thể xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Bạc Liêu, bảng tần xuất lôtô kqxs Bạc Liêu, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số kiến thiết Bạc Liêu, tần suất lôtô xsBL. Tần suất lôtô BL, t.kê TSLT miễn phí Bạc Liêu, tần suất lôtô từ 00 đến 99 Bạc Liêu, tần suất lôtô xổ số Bạc Liêu 100 ngày, tra xem thống kê tần suất lôtô xổ số Bạc Liêu theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Bạc Liêu, tần suất lôtô XSKT BL
Bang ke tan suat lotto ket qua xo so Bac Lieu, thong ke tan suat loto Bac Lieu, xem tan suat lo to xsBL, TSLT kqxs Bac Lieu, xem tk tan suat loto xs BL.


 
Copyright (C) xskt.me 2014