XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ MIỀN BẮC

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ T.PHỐ QUAY THƯỞNG HÔM NAY

KQ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ MIỀN BẮC


  Ngày
\
Cặp số
22
-
6
23
-
6
24
-
6
25
-
6
26
-
6
27
-
6
28
-
6
29
-
6
30
-
6
1
-
7
2
-
7
3
-
7
4
-
7
5
-
7
6
-
7
7
-
7
8
-
7
9
-
7
10
-
7
11
-
7
12
-
7
13
-
7
14
-
7
15
-
7
16
-
7
17
-
7
18
-
7
Tổng
00       2       1           1   1     1 1       1   1   9
01 1 1 1     1         1 1   1       1       1 1   1 1   12
02   1             1 1     1     1       1             1 7
03 1     1 1             2     1   1 1 1           1     10
04         1 1 1 2   1               2                   8
05   1           1                     1 1             1 5
06 1               1       2               1   1         6
07           1         1 1     1     1   1     1         7
08   2                     1   1                         4
09       1   1 1             1                 1   2     7
10 1       2         1                         1         5
11 1       2       1             1 2     1               8
12   1 1   1         1 1                   1 1     2     9
13         1               1   1     1 1                 5
14           1   1 1 1 1         1         1 1         1 9
15 1                     1                   1       1   4
16   1   1   1       1   2       1 1   2 1               11
17             2                 1                   1   4
18             1     1 1     1                 1 1   1   7
19                 1     1         1       2             5
20     1 1             1   2   1           1 1 2       1 11
21     1               2       1         1         1 1   7
22         1 1       1     1         1 1           1 1 1 9
23 2       2 1   1 2               1     1     1     1   12
24         1   1             1     1           1 1   1   7
25 1     1     1 2           1         1   1         1   9
26     1     2             1 1   1 1   1                 8
27         1   2       1   1   1   1   1                 8
28       2                 1   1 1 1             1       7
29     1           2     1   1 2         1             1 9
30               1                               2       3
31           1         1     2       1         1       2 8
32 1 2     2             1             1 2               9
33   1 1         1                       2   2 1     1   9
34     2       1     1                           1       5
35       1               1 1 1               1   1       6
36 1 1   1       1     1   1 1   1         1         1   10
37     1 1         1           1 1         1 1         1 8
38                   1   1 1                             3
39 1             1     2 1   1           1       1 1     9
40               1             1   1       1     1       5
41     1         1           1         2         2 1     8
42           1 1 1                   1                   4
43 1 1   1       1     2   1       1   1                 9
44     1               1                   1       1   1 5
45       1   1   1 1 1           1   1   1         1   1 10
46     1     1     2     1   1 1                 1       8
47             1   1                   1             1   4
48             1   1 2         1   1 1     1             8
49 1 1           1           1     1           1 1     1 8
50     2 1                   1     1               1     6
51             1               1         1               3
52                     1             1   2 1 1   1   1   8
53                   1   2         1     1   1   1       7
54     1       1 1             1               2         6
55   2       1                     1 1       1         1 7
56       1       1 1           1   1                   1 6
57   1                   1   1     1     1             1 6
58                 1             1         1             3
59 3 1         1 1   1     1         3   1 2   1   1 1 1 18
60                   1       1         1     1     1     5
61     1   1     1     1       1                         5
62 1   1                                       1   1 1   5
63         1 1         1 2       1     2       1 2       11
64 1 1                     1                         1   4
65 1 1     1   1     1       1           1   2     1     10
66 1       1 1 1 1       1           2     2     1 1     12
67     1     1       1     1   1   1       1     1       8
68       1     1             1       1       1         1 6
69                     1   1     1         1   1       1 6
70 1         2           1       1     1     1 1   1 1   10
71 1     1         1       1             1               5
72   1           1           1     1 1     2 1           8
73             1           1     1 1 2               1 1 8
74                 1   1               1       1         4
75     2 1     1                   1                     5
76     1 1 1       1         1   1   1 1   1 2       1 2 14
77     1               1   1   1 1                     1 6
78   1           1   1     1     1 1 1     1       1     9
79 1 2 1   1       1             1             2   1     10
80     1   2         1           1         1     1     1 8
81         1 1     2     1     1 1     1         2   1   11
82   1   1     1   2 3                       2           10
83         1 1 1       1                 1           1   6
84 1     1 1   1               1       1     2   1       9
85               1   1       1                       2   5
86     1             1     1     1       1         1     6
87 1                                     1           1 1 4
88                             1   1                 1   3
89           1         2 1 1   2   1         1     2     11
90               1   1   1   1                           4
91             1         1                           1   3
92       1 1 1 1               1 1                     1 7
93                 1                 1 1   1             4
94   1   1             1 1       2   1 1       1 1 1     11
95     1 1   2         1   1                   1       1 8
96 1 1         1             1 1             1     1     7
97       1               1         1   1     1   1 1   1 8
98       1         1       1         1         1         5
99   1       1       1       1   1     1 1 1   1 1       10
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSMB)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Miền Bắc sẽ được cập nhật lại sau khi có KQXS Miền Bắc mới nhất được đưa lên sau giờ quay số mở thưởng. Bạn có thể xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Miền Bắc, bảng tần xuất lôtô kqxs Miền Bắc, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số kiến thiết Miền Bắc, tần suất lôtô xsMB. Tần suất lôtô MB, t.kê TSLT miễn phí Miền Bắc, tần suất lôtô từ 00 đến 99 Miền Bắc, tần suất lôtô xổ số Miền Bắc 100 ngày, tra xem thống kê tần suất lôtô xổ số Miền Bắc theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Miền Bắc, tần suất lôtô XSKT MB
Bang ke tan suat lotto ket qua xo so Mien Bac, thong ke tan suat loto Mien Bac, xem tan suat lo to xsMB, TSLT kqxs Mien Bac, xem tk tan suat loto xs MB.


 
Copyright (C) xskt.me 2014