XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ QUẢNG TRỊ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ T.PHỐ QUAY THƯỞNG HÔM NAY

KQ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ


  Ngày
\
Cặp số
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
29
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
Tổng
00         1                                             1
01     1                           1 1       2   1       6
02     1               1       1           1     1       5
03   1   1         1                 1     1           1 6
04 1 1           1               1                       4
05     2   1               1       1     1               6
06           1               1   1               1       4
07     1     1 1           1 1   1   1                   7
08       1       1     1     1 1       1       1 1     1 9
09 1     1       2                                       4
10   1           2 3           1           1           1 9
11           1 2   1 1     1 1             1   1         9
12       1             1           2                     4
13         1         1   1         1 1       1     1     7
14                       1                 1   1         3
15       2       1                   1       1     1 1   7
16               1                 1                     2
17                   1 1                             1   3
18 1 1             1                 2             2     7
19         2     1                 1           1         5
20                 1 1                   1   1 1         5
21     1             1                                   2
22                                 1                 1   2
23                     1 1         1   1             1   5
24 1                   1                                 2
25     1       1   1         1   1         1     1       7
26                 1                                     1
27         2 1   1   1                   1 1   1         8
28 1           2         1       1         1       1     7
29 1         1           1   1         1       1         6
30       1                 1       1 1   1               5
31                     1           1 1               1   4
32 1 2               1                   2     1     1   8
33                     2   2   1         1   1           7
34         1     1         1                             3
35       1       1   1                 1                 4
36       1 1                       1     1               4
37     1     1           1   1   1     1                 6
38 1       1             1 2   1         1               7
39   1                   1         1           1   1     5
40   1         1       1                       1   2   1 7
41 2   1       1                                 1   1   6
42             1                                 1       2
43       1 1       2     1 1 1   1                       8
44           1                                           1
45                 1               1                 1   3
46           1       1     1                             3
47               1             1                         2
48 1 1     1   1       1               2   2 1           10
49     1                 2                   1     1   1 6
50                                               1 1 2   4
51       1                                 2 1   1     1 6
52   1                                 1         1       3
53     1   1                             1           1   4
54             1                 1   1   2     1         6
55             1 1           1       1                 1 5
56               1             1                   1   1 4
57     1                 1 1 1                         1 5
58                 1       1           1   1             4
59 1 1                                       1 1     1   5
60                           2         1                 3
61     1                                                 1
62                                         1   1 1       3
63           1         1 1       1           1           5
64   1                               2               2   5
65   1                         1                   1 1 1 5
66                             1 1 1             1       4
67                             1         1             1 3
68                             1                     1   2
69       1             1     1                           3
70           1     1 1                       1   1       5
71                 1 1       1   1   1 1     1         1 8
72       1                   1               1   1       4
73           2 1   1           1 1           1           7
74     1 1         1     2     1                 1       7
75     1   1         1       1         2           1     7
76   1                                   1             2 4
77         1         1         3       1 1             1 8
78                       1 1         1                   3
79         2             1   1         1                 5
80           1       1     1   1         1     1         6
81               1       1             1 1               4
82   1       1 2       2         1               1       8
83   1 1                         1                       3
84                     1           1         1           3
85 1         1                   1   1             1     5
86       1           2                 2   1             6
87             1                                         1
88   1       1   1         1   1             1 1         7
89 1               1                 1     1   1         5
90     1       1                   2                     4
91 1   1   1                     1       1           1   6
92 1     1                                         1   1 4
93 1                                             1       2
94 1           1             1   1           1 1   1     7
95                         2     1               1   1   5
96       1                                 1       2     4
97                   1                     1   1       2 5
98       1   1         1                                 3
99   1       1   1   1 1             1                   6
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSQT)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Quảng Trị sẽ được cập nhật lại sau khi có KQXS Quảng Trị mới nhất được đưa lên sau giờ quay số mở thưởng. Bạn có thể xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Quảng Trị, bảng tần xuất lôtô kqxs Quảng Trị, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số kiến thiết Quảng Trị, tần suất lôtô xsQT. Tần suất lôtô QT, t.kê TSLT miễn phí Quảng Trị, tần suất lôtô từ 00 đến 99 Quảng Trị, tần suất lôtô xổ số Quảng Trị 100 ngày, tra xem thống kê tần suất lôtô xổ số Quảng Trị theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Quảng Trị, tần suất lôtô XSKT QT
Bang ke tan suat lotto ket qua xo so Quang Tri, thong ke tan suat loto Quang Tri, xem tan suat lo to xsQT, TSLT kqxs Quang Tri, xem tk tan suat loto xs QT.


 
Copyright (C) xskt.me 2014