XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ KIÊN GIANG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ T.PHỐ QUAY THƯỞNG HÔM NAY

KQ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ KIÊN GIANG


  Ngày
\
Cặp số
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
14
-
1
21
-
1
28
-
1
4
-
2
11
-
2
18
-
2
25
-
2
3
-
3
10
-
3
17
-
3
24
-
3
31
-
3
7
-
4
14
-
4
21
-
4
Tổng
00         1   1 1                                       3
01     2                 1         1   1                 5
02                   1                             1 1   3
03     1           1               1         1 1         5
04                 1   1         1       1     1   1     6
05     1 1 1               1           1         1       6
06         1 1 1 2   1     1                 2           9
07 1                       1   1             1           4
08 1   1                             1           1     1 5
09             1   1       1 1 1                     1   6
10             1         1                       2 1 1   6
11 1       1             1     1                         4
12       1           1   3                 1             6
13             1         2 1 1       1     1             7
14   1       1 2     2           1     1           1   1 10
15   1         1     2                       1 1   1     7
16       1       1         1 1         1       1         6
17                           1   1           1           3
18           1   1 1   1       1 1 1   1   1             9
19         1     1 1       2         1                   6
20             1     1         1                 1       4
21               1                                 1   1 3
22                                               1 2 1   4
23 1     1 1               1                       1     5
24                           1       1   1               3
25     1         1       1             1             1   5
26                                     1   1 1 1         4
27         1 1   1                   1 1 2   1           8
28                     2       1                       1 4
29                                           1   1 1     3
30   1 1     1 2       1           1       1             8
31     1       1               1                         3
32                   1                               1   2
33     1 1     1   1                                     4
34                         1       1       1             3
35   1     1                                           2 4
36               1         1       1     1               4
37           1         1       1                   1 1   5
38 1           2       1     1             1   1         7
39               1   1       1           1   1           5
40                     1             1         1         3
41   1                       1       1                   3
42                 2                                     2
43       1         2                     1     1 1       6
44                             1 1         1         1   4
45                 1 1     1   1                         4
46                       1           1           1     1 4
47           1               1   1   1                   4
48       1       1 1           1   1       1             6
49 1   1                     1     1   1   1       1 1   8
50 1 1                           1 1           1         5
51           1             1                             2
52   1       1         1                 1         1     5
53                           1         1           1     3
54   1                       1           1 1 1           5
55 1                 1                           1       3
56 1           1 1             1     1 2             1 1 9
57   1   1           1 1     1                 1       3 9
58       1   1                           1               3
59 1                               1 1   1     1         5
60   1   1 2                                       1     5
61       1         1                                 1   3
62     1                             1                   2
63                     1       1           1             3
64                       1         1         1           3
65                               1           2   1       4
66     1                         1     1 1               4
67             1         1 1     1           1           5
68   1     1                         1     1     1       5
69     1                           1 1           1     2 6
70             1 1                       1               3
71   1     1       1   1       1 2                       7
72 1   2                                         1       4
73                     1     1         1       2   2     7
74   1       2     2 1   1           1 1                 9
75           1   1       1                               3
76 1     1 1         1       1       1   1 1     1       9
77     1   1           1         2         1 1           7
78       1               1   1             1         1   5
79                     1   1                           1 3
80   1       1   1           1         1 1             2 8
81 1     1                     1   1         1 1         6
82                                 1                 1   2
83   1               1           4                       6
84     1                           2                     3
85 1       1               1                   1         4
86   1   1   1                                           3
87                       1                           1   2
88 1                 1 1   1   1         1         1   1 8
89 1       1         1                 1 1     1 1       7
90                     1             1   1     1     2   6
91                             1                     1   2
92         1                       1   1   1     1       5
93     1                                                 1
94           1     1   1 1     1   1           1         7
95   1       1   1           1       1               1   6
96 2 1   1   1     1       1                             7
97         1                                 1           2
98               1                                       1
99       2               1                 1     1     1 6
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSKG)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Kiên Giang sẽ được cập nhật lại sau khi có KQXS Kiên Giang mới nhất được đưa lên sau giờ quay số mở thưởng. Bạn có thể xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Kiên Giang, bảng tần xuất lôtô kqxs Kiên Giang, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số kiến thiết Kiên Giang, tần suất lôtô xsKG. Tần suất lôtô KG, t.kê TSLT miễn phí Kiên Giang, tần suất lôtô từ 00 đến 99 Kiên Giang, tần suất lôtô xổ số Kiên Giang 100 ngày, tra xem thống kê tần suất lôtô xổ số Kiên Giang theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Kiên Giang, tần suất lôtô XSKT KG
Bang ke tan suat lotto ket qua xo so Kien Giang, thong ke tan suat loto Kien Giang, xem tan suat lo to xsKG, TSLT kqxs Kien Giang, xem tk tan suat loto xs KG.


 
Copyright (C) xskt.me 2014