XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ T.PHỐ QUAY THƯỞNG HÔM NAY

KQ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ GIA LAI


  Ngày
\
Cặp số
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
Tổng
00 1       1 1 1               1     1       1           7
01     1   1 1   1 1                     1     1   2   1 10
02                       1   1 2     1             1     6
03   1 1             1         1               1     1   6
04 1   1     2                 2                         6
05   1                 1                 1             1 4
06               2       2           1               1   6
07     1 1   1 1         1             1                 6
08                     1       1         1   1           4
09 1                                                     1
10                                           1           1
11                 2   1 2       1 1       1     1       9
12           1 1                                         2
13                 1                           1       1 3
14   1 1                     1   1     1                 5
15 1   1                           1           1         4
16       1                     1   1       1             4
17       1     1                     1     1             4
18       1             1         1   1                   4
19       1         1   1                                 3
20                         1   1         1             1 4
21         1             1                               2
22               2                 1         1     2   1 7
23 1         1     1                     2       1       6
24 1   1   1         1     1               1             6
25                 1           1                 1       3
26                           1 1         1     1         4
27     1         1   1         1                   1     5
28         1         1       1         1     2   1       7
29     1                   1       1   1             1 1 6
30       1             1     1       1       1       1   6
31                                 1             1 1     3
32           1         1 1 1                         1 2 7
33       2                               1   1     1 1   6
34             1 1       1                 1             4
35 1                         1                     1     3
36                 2             1     1       1     1 1 7
37 1 1       1 1           1           1           1     7
38       1     1 1         1     2 1   1                 8
39             1     1   2 1                       1   1 7
40         1     1           2         1                 5
41     1               1   1                             3
42 1           1                                     1   3
43       1                         1     1   1           4
44         1               1               1             3
45 1                                 1 1                 3
46   1 1     1                         1         1       5
47                     1                   1             2
48       1   1           1 1                             4
49                                     1   1   1         3
50 1               1     1   1   1 1                 1   7
51   2         1 1 1 1                     1 1           8
52     1             2                         1     1   5
53   1                                 1         1     1 4
54     1   1     1 2                 1   1   1           8
55             1 1                   1 1                 4
56             1                                       1 2
57     1                     1                           2
58     1 1 1                       2 1 1                 7
59   1         1                   1                     3
60             1   1   1           1       1   1   1 1 1 9
61                                 1         2           3
62               1           1   2                       4
63         2         1 1   1                   1       1 7
64   1 1                       1 1       2 1     1   1   9
65   1                     1                             2
66     1     1             1                             3
67   2   1     1                     1       1           6
68                     1       1                         2
69     1             1   1   1             1 1         1 7
70         1                         1                   2
71       1   1       1                           1       4
72           1     1 1   1                           1   5
73 1                   1                             1   3
74   1             1             1   1       1   1       6
75   1       1                           1   1     1     5
76         1       1                       1     1       4
77               1           1     1           1         4
78         1                 1   1                     1 4
79 1 1       1                                     1 1   5
80                       1                   1           2
81       1           1     1                             3
82 1                   1         1 1 1     1             6
83         1 1   1     1   1         2 1       1   1     10
84             1   1 1       1   1             1   1     7
85 1                                       1         1   3
86         1     1       1           1   1               5
87 1                                           1 2       4
88               1         2   1   2     1               7
89                           1 1                 1       3
90 1 1               1         1 1       1       1 1     8
91       1                             1       1 1     1 5
92   1     1         1           1                       4
93       1                   1           1     1 1   1   6
94         1                   1               1         3
95 1             1       1       1         1             5
96                     1             1     1   1 1       5
97             1       2               1                 4
98           1 1     1       1                           4
99       1           1     1     1     1 1 1       1 1 1 10
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSGL)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Gia Lai sẽ được cập nhật lại sau khi có KQXS Gia Lai mới nhất được đưa lên sau giờ quay số mở thưởng. Bạn có thể xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Gia Lai, bảng tần xuất lôtô kqxs Gia Lai, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Gia Lai hôm nay, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số kiến thiết Gia Lai, tần suất lôtô xsGL. Tần suất lôtô GL, t.kê TSLT miễn phí Gia Lai, tần suất lôtô từ 00 đến 99 Gia Lai, tần suất lôtô xổ số Gia Lai 100 ngày, tra xem thống kê tần suất lôtô xổ số Gia Lai theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Gia Lai, tần suất lôtô XSKT GL
Bang ke tan suat lotto ket qua xo so Gia Lai, thong ke tan suat loto Gia Lai, xem tan suat lo to xsGL, TSLT kqxs Gia Lai, xem tk tan suat loto xs GL.


 
Copyright (C) xskt.me 2014