XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ BÌNH ĐỊNH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ T.PHỐ QUAY THƯỞNG HÔM NAY

KQ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH


  Ngày
\
Cặp số
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
29
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
Tổng
00           1                               1           2
01   1                           1                     1 3
02 1                                     1               2
03 1                     1                               2
04       1 1               2                           1 5
05                 1 1 1       1     1                   5
06   1   1           1   1                       2       6
07   1           2                         1             4
08             1   1   1                 1               4
09     1             2 1     1               1           6
10       1           1 1             2 2 1               8
11   1     2 1   2               1         1         1 1 10
12   1 2                                           1 1   5
13         1         1       1                           3
14         1     1         1                       1     4
15 1   1 1 1                           1             1   6
16     1     1     1 1                 1     1           6
17   1             1   1   1   1         1             1 7
18     1         1                 1       1     1       5
19     1   1       2                                     4
20                     1   1           2     1   1       6
21                     1     1 1                         3
22                               1     1                 2
23         1   1                 1   1 1       1       1 7
24                 1   1           1 1                   4
25 1 1         1 1         1   1     1               1   8
26                     1         1     1   1     1       5
27                                     1         1       2
28 1     1           1     1                 1 1         6
29   2       1 1         1         1           1     1   8
30             1   1         1     1       1             5
31             1 1   1               1               3   7
32     1               1   2                             4
33       1 1       1 1             1   1 1         2     9
34     1     1 1                 1               1   1   6
35       1         1 1             1 1     1       1     7
36                               1 1     1           1   4
37               1 1     2               1               5
38   1       2       1 1             1   1         1     8
39                 1 1         2                 1     1 6
40 1                   1   2     1     1   1       1 1   9
41                             1 1   1       1   1 1     6
42         1                     1       1   2           5
43           1 1 1                           1           4
44   1                                                   1
45 1                   1     1                 1         4
46 1           1         1   1                           4
47       1   1       1       1                 1         5
48 1     1                         1           1       1 5
49                     1   1   1     1               1   5
50               1         1   1   1   1     1 1         7
51                     1             1                   2
52     1             1       2                 1         5
53                       1                   2           3
54                       1     1           1     1       4
55   1       1                   1                       3
56       1               1 1           1                 4
57         1                               1           1 3
58                       1         1 1                 1 4
59           1           1       1 1           1       1 6
60         1                 1                 1 3       6
61       1       1     1 2   2                           7
62 1                     1         1     1               4
63                                         2             2
64       1   2   1         1   1 1   1                   8
65     1               1           1         1   1 1     6
66           1               1   1           1       1   5
67           1 1 1 1           1           1             6
68                                                 1     1
69 1 1     1     1                           1           5
70         2         1                       1           4
71                                             1 1       2
72             1                                         1
73                                                     1 1
74 1   1       1   1       1                         1 1 7
75 1 1           1 1                       1             5
76 1                   1                                 2
77     1 1     1           1 1               1           6
78     1                           1       1   1   1     5
79                               1             1   1 1   4
80       1               1           1                   3
81       1     1               1                   1     4
82         1   1 1   1                             2     6
83           1               1   1             3 1 1     8
84 1               1     1             1             1   5
85             1 1         1                             3
86     1                       1     1         1       1 5
87     1 2                   1           1   1         1 7
88           1                                         1 2
89   1     1   1                                   1     4
90 1                                   1               1 3
91     2           1         1     1       1             6
92                           1 2         2 1     1       7
93         1 1                 1     1   2     1     1 1 9
94   1                             2       1             4
95 2               1                   1 1               5
96                       1       1       1               3
97   2                             1 1     1     1   1   7
98       1     1     1   1       1     1 1             1 8
99                             1                   1     2
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSBDI)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Bình Định sẽ được cập nhật lại sau khi có KQXS Bình Định mới nhất được đưa lên sau giờ quay số mở thưởng. Bạn có thể xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Bình Định, bảng tần xuất lôtô kqxs Bình Định, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Bình Định hôm nay, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số kiến thiết Bình Định, tần suất lôtô xsBDI. Tần suất lôtô BDI, t.kê TSLT miễn phí Bình Định, tần suất lôtô từ 00 đến 99 Bình Định, tần suất lôtô xổ số Bình Định 100 ngày, tra xem thống kê tần suất lôtô xổ số Bình Định theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Bình Định, tần suất lôtô XSKT BDI
Bang ke tan suat lotto ket qua xo so Binh Dinh, thong ke tan suat loto Binh Dinh, xem tan suat lo to xsBDI, TSLT kqxs Binh Dinh, xem tk tan suat loto xs BDI.


 
Copyright (C) xskt.me 2014