XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ LONG AN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ T.PHỐ QUAY THƯỞNG HÔM NAY

KQ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ LONG AN


  Ngày
\
Cặp số
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
Tổng
00                 1         1   1   1             1     5
01           1         1                                 2
02     1     1                               1   1 1     5
03       1                 1     1       1 1     1 1     7
04   1                 1       1     1   1       1       6
05     1           1 1                   1 1     1       6
06 2 1                       1           1           1   6
07   1           1       1             1     1           5
08                         1       1 2     1             5
09         2       1                 1         1       1 6
10         1     1                             1       1 4
11   1                                                 1 2
12                   1     1       1                     3
13   1   1 1   1     2                         1         7
14       1   1                                           2
15     1   1             1 1                 1       1   6
16     1     1         1                             1   4
17 1   1                         1                       3
18           1       1                                   2
19         1   1 1                 1 1             1     6
20 1             1                   1                   3
21                             1                   1     2
22       1     1 1   1         1       1             1   7
23     1 1                           1                   3
24           2     1             1     1 1               6
25       1     1                 1                       3
26             1   1             1                     1 4
27                       1     1                 1   1 1 5
28     1           1   1 1                     1 1   1   7
29 1   1           1                                 1   4
30         1 1 1           1 1               1     1   1 8
31 2                                   1       1         4
32                             2                         2
33         1   1   1   1 1             1     1           7
34                                     1     1         1 3
35               1         2 1     1 1           1 1     8
36           1     1 1                         1 1 1     6
37                           2               1       1   4
38                 1 1           1         1   1         5
39                   1     1   2           1             5
40                   1   1       1   1                   4
41                           2                           2
42     1     1     1               1 1 1       1 1 1     9
43 1         2           1       1                       5
44       1   1         2 2 1   1         1               9
45   2   1   1 1           1           1                 7
46               1       1         2     1               5
47         2                   1               1   1     5
48 1           1   1                                     3
49       1   1                         1   1       1   1 6
50         1                 1     1     1               4
51   1                     1           1                 3
52 1 1         1     1 1           1               1     7
53 1 1                     1         1 1       1     1   7
54 1                       1   1     1   1     1         6
55 1 1       1                       1   1     1     1   7
56                               1     1 1               3
57   1 1         2                 1   1 1               7
58                       1                               1
59   1                 1 1         1         1           5
60         1 1         1             1                   4
61                     1   1                     1   1   4
62                       1 1       1               1     4
63             1 1                   1               1   4
64                   1                         1 1   1   4
65               1     1                   1           1 4
66                                         1             1
67 1   1 1           1                     1           1 6
68 1 1           1     1     1             1             6
69     1                                 1           1   3
70   1           1   1                       1         1 5
71                                                       0
72   1 1       2       1     1 1 1                 1     9
73                 1     2       1               1       5
74     1 1                                       1       3
75                 1               1     1   1           4
76       1             1   1     1                       4
77                   1     1   1       1   1     1       6
78 1                         1       1 2     1   1       7
79   1   1                     1 1       1             1 6
80                 1       1                   1         3
81     1           1               2                     4
82 1                   1                     2   1   1   6
83     1   1   1                   1                   2 6
84       1                       2     1 1 1       1     7
85         2             1         1       1             5
86     1 1 1       1         1             1     1       7
87                   1   1   1 1                       1 5
88       1       2                         1 1           5
89       1                   1 1             1 1     1   6
90 1             1   1       1             1             5
91             2                             1 1       1 5
92           1 1               1     1 1                 5
93         1     1     1     2   2       1     1 1       10
94       1     1                   1         1 1   1     6
95                       1                 1         1 1 4
96     1         1                         1 1           4
97   1             1 1 1       1                   1 1   7
98                                                 1     1
99         1                             1             1 3
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSLA)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Long An sẽ được cập nhật lại sau khi có KQXS Long An mới nhất được đưa lên sau giờ quay số mở thưởng. Bạn có thể xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Long An, bảng tần xuất lôtô kqxs Long An, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Long An hôm nay, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số kiến thiết Long An, tần suất lôtô xsLA. Tần suất lôtô LA, t.kê TSLT miễn phí Long An, tần suất lôtô từ 00 đến 99 Long An, tần suất lôtô xổ số Long An 100 ngày, tra xem thống kê tần suất lôtô xổ số Long An theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Long An, tần suất lôtô XSKT LA
Bang ke tan suat lotto ket qua xo so Long An, thong ke tan suat loto Long An, xem tan suat lo to xsLA, TSLT kqxs Long An, xem tk tan suat loto xs LA.


 
Copyright (C) xskt.me 2014