XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐĂK NÔNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ T.PHỐ QUAY THƯỞNG HÔM NAY

KQ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ ĐĂK NÔNG


  Ngày
\
Cặp số
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
Tổng
00     1                 1                         1 1   4
01                   1                         1         2
02         1                       1         1 2         5
03 1                       1 1                           3
04       1       1                       2     1         5
05                 1     1                       2 1     5
06           1             1 1       1   1     1     1   7
07           1   1     1           1                     4
08 1     1             1           1       1       2     7
09 1             1           1           1           2   6
10 1         1   1             1                       1 5
11                                       1               1
12               1     1   1         1           1       5
13   1             1           1   1 1         1         6
14                 1 1       1                         1 4
15     1   1   1     1           1   1       1           7
16 1     1     1           1                             4
17     2       1             1                     1 2 1 8
18 1     1           1           2             1         6
19                               1     1   1 1   1       5
20                                       2 1 2           5
21       1 1     1       1               1 1   1 2       9
22       1   1                     1               1     4
23           1   1               2   1       1 1       1 8
24         1         1   1                               3
25                 1             1   1             1     4
26                                               1     1 2
27       1               1     1               1         4
28   2                         1 1     1   2             7
29       1                         3   1   1         1   7
30                 1       2             1 1             5
31                       1     1 1                       3
32     1   1   1                             1     1 1   6
33       2         1           1                         4
34 1                         1           1               3
35                   1             1                     2
36   1   1             1                                 3
37           2         1                   1       1     5
38             1                 1 1         1         1 5
39   1 1     1 1                 1       1               6
40   1 1               1     1                         1 5
41                   1 1 1         1 1   1   1       1   8
42                       1           1         1   1     4
43         1           1                             1   3
44                                         1             1
45         1                               2             3
46           1             2   1     2 1 1               8
47               1   1 1       1         1     1       1 7
48           1               1               1     2 1   6
49               1         1     1             1         4
50           1             1   1                         3
51   1       2       1     2         1                 1 8
52         1   1                             2   1     1 6
53                           1                           1
54     1           1   1       1     2                 1 7
55                                                       0
56   1   1     1     1 1   1 1                   1       8
57   1       1                         3         1   1   7
58             1                   1   1 1         1     5
59     1       1 1                   1           1       5
60               1         1           1   1             4
61   2     1       1         1                           5
62                 1 2       1 1     1                   6
63 1         1                 1       1                 4
64       1 1     1 1       1 1 2               2         10
65 1                                                     1
66                 1                           1         2
67                   1     1                     1     1 4
68 1           1   1     1   1 1       1                 7
69                                 1   1             1   3
70             2 1       1 1       1       1 1       1   9
71 1   2   1                                             4
72                                               1       1
73     1               1                                 2
74             1     1       1                   2     1 6
75       1         1   1           1         1           5
76                   1   2             1   1     1   1 1 8
77 1                   1                                 2
78           1     2               1       1             5
79     1         1 1               1           1         5
80   1     1           1                 1               4
81               1       1     1     2 1                 6
82                   1             1           1   1 1 1 6
83               1 1             2                       4
84                           1   1         1 2           5
85       1                     1 1                       3
86   1                     1                     1       3
87                                     1                 1
88   1     1   1                                   1     4
89 1   1   1   1   1   1                 1               7
90 1 2 1                 2   1 1           1 1           10
91     1                                                 1
92           1       1           1   1                   4
93 1 1 1     1         1         1               1 1   1 9
94         1   1             1                         1 4
95 1     1 1   1                                   1 1   6
96 1 1   1                                         1 1   5
97                   1                 2 1               4
98 1   1 1 1     1       1             1     1           8
99         1     1     1 2                             1 6
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSDNO)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Đắk Nông sẽ được cập nhật lại sau khi có KQXS Đắk Nông mới nhất được đưa lên sau giờ quay số mở thưởng. Bạn có thể xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Đắk Nông, bảng tần xuất lôtô kqxs Đắk Nông, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số kiến thiết Đắk Nông, tần suất lôtô xsDNO. Tần suất lôtô DNO, t.kê TSLT miễn phí Đắk Nông, tần suất lôtô từ 00 đến 99 Đắk Nông, tần suất lôtô xổ số Đắk Nông 100 ngày, tra xem thống kê tần suất lôtô xổ số Đắk Nông theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Đắk Nông, tần suất lôtô XSKT DNO
Bang ke tan suat lotto ket qua xo so Dak Nong, thong ke tan suat loto Dak Nong, xem tan suat lo to xsDNO, TSLT kqxs Dak Nong, xem tk tan suat loto xs DNO.


 
Copyright (C) xskt.me 2014