XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐĂK LĂK

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ T.PHỐ QUAY THƯỞNG HÔM NAY

KQ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ ĐĂK LĂK


  Ngày
\
Cặp số
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
Tổng
00   1       1 1                         1         1     5
01                         1     1 1       1         1   5
02           1         1 1 1   1           1 1       1 1 9
03                                   1               1   2
04   1 1       1               1               1   1   1 7
05       1   1 1                       1       1         5
06 1                   1 1                           1   4
07 1     1       1                     1   1     1 1     7
08 1       1             1 2         1         1     1   8
09   1             1   1   1 1 1                       1 7
10           1                     1     1 1           1 5
11                         1           2     1 1         5
12 1     1 1     1           1 1     1           1       8
13 1               1                 1         1         4
14 1 1             1       3       2       1     1   1   11
15                     1       1                 2       4
16 1     2         1                             3       7
17       1     1             2               1       2   7
18         1 1   1         1     1     1             1   7
19                       1           1             1     3
20     1               2               1           1     5
21                                                       0
22           1                           1           1   3
23                       1       1 1           1         4
24       1                                               1
25   1     1                                   1         3
26       1 1                 1           1   1           5
27                                 1                     1
28                   1 1     1   1 1               1     6
29                 1       1     2     1                 5
30   1   1 1 1 1 1   1                                   7
31   1                   1                               2
32   1           1   1                       1 1         5
33     1   1                       1         2       1   6
34         1                       1                     2
35     1         1           1     1                     4
36     1             1         1           1           2 6
37                                         2             2
38   1     1           1     1   1         1   1       1 8
39         2             2           1   1 1     1       8
40         1     1   1 1       1   1     1       1       8
41               1 2         1                         1 5
42     1       1 1                 1   1 1     1   1     8
43           1                                           1
44         1   1 1                         1   1         5
45 1             1     1             1     1             5
46           1     1               1       1       1     5
47         1         1 1 1     1                         5
48   1                       1           1       1   2   6
49 1                 1                     1 2           5
50 1               1 1           1                   1   5
51 1     1                     1 1       1               5
52                         3           1       1   1   1 7
53                 1                   1           1     3
54     1     1     1           1 1     1                 6
55                       1           1     1             3
56                       1                               1
57       1   1   1                                   1 1 5
58     1           1         1         2                 5
59                 1                                     1
60 1                   2     1   1         1 1           7
61   1 2             1                       3     1     8
62             2                                       1 3
63 1 1                   1       2 1   1 1   1           9
64       1           2   1               1               5
65 1 1               1         1   1   2                 7
66                   1               1                 1 3
67                     1                         1       2
68       1       1                               1 1     4
69                           1 1                         2
70           1                   1   1                   3
71 1     1   1 2 1                   1 1             1 2 11
72   1             1 1       2                         1 6
73             1     1                         1   1     4
74     1                                             1   2
75         1   1                 1                       3
76                   1 1                     1           3
77                                 1           1 1       3
78   1                 1 1 1   1                       1 6
79   1               1 1 1           1       1     1     7
80           1                   2       1     1         5
81     1     1             1             2               5
82                 1                           1       1 3
83             1               1                         2
84     1 1             1                           1     4
85       1     1               1                   1     4
86 2         1             1             1       2       7
87   1 1 1   1   1       1                 1     2       9
88             1                     1                   2
89                       1   1 2                       1 5
90     2     1                       1         1         5
91         1     1           1 1     2                   6
92 1     1     2   1                               1     6
93   1 1         1           1     1     1 1             7
94                 1                 1   1     1     1   5
95                 1       1       1   1                 4
96         2                                       1     3
97     1         1                       1               3
98                   1   1       1   1                   4
99                                           2           2
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSDLK)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Đắk Lăk sẽ được cập nhật lại sau khi có KQXS Đắk Lăk mới nhất được đưa lên sau giờ quay số mở thưởng. Bạn có thể xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Đắk Lăk, bảng tần xuất lôtô kqxs Đắk Lăk, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Đắk Lăk hôm nay, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số kiến thiết Đắk Lăk, tần suất lôtô xsDLK. Tần suất lôtô DLK, t.kê TSLT miễn phí Đắk Lăk, tần suất lôtô từ 00 đến 99 Đắk Lăk, tần suất lôtô xổ số Đắk Lăk 100 ngày, tra xem thống kê tần suất lôtô xổ số Đắk Lăk theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Đắk Lăk, tần suất lôtô XSKT DLK
Bang ke tan suat lotto ket qua xo so Dak Lak, thong ke tan suat loto Dak Lak, xem tan suat lo to xsDLK, TSLT kqxs Dak Lak, xem tk tan suat loto xs DLK.


 
Copyright (C) xskt.me 2014