XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ BÌNH THUẬN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ T.PHỐ QUAY THƯỞNG HÔM NAY

KQ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ BÌNH THUẬN


  Ngày
\
Cặp số
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
29
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
11
-
7
18
-
7
Tổng
00         1   1     1     2 1             2     1       9
01   1               1       1   1       1           1   6
02                   1                             1     2
03       1   1         1 3                               6
04                   1         1   1 1 1                 5
05 1 1 1                                                 3
06       2       1 2 1     1                 1 1 1   1   11
07                   1             1       2 1           5
08       2     1       2 1                               6
09   1       1     1         1 1   1 1                   7
10 1           1       1     1       1       1       1   7
11   1           1   1                   1     2         6
12                 1     1                     1         3
13 1                   1   1                     1       4
14                 1   2   1                   1   1     6
15               1                                 1   1 3
16       1                   1       1                   3
17 1           1       1                     1           4
18             1 1                                       2
19             1         1       1     1       1         5
20 1 1             1     1 2                 1           7
21         1             1       2 1     1 1         1   8
22   1                     1           2   1     1       6
23 2             1 2           1 1   1       1           9
24 1           1             1 1       1         1       6
25           1             1                             2
26                             1     1     1             3
27           1               1     1   1       1 1     1 7
28             1         1             1 2         1 1   7
29               2 1   1         1             1         6
30               1             1 1 1 1   1               6
31             1     1       1 1   1                     5
32           1         1       1       1     1           5
33   1 1                         1   1 1   1   1         7
34         1     1   1                   2             1 6
35             1                       1       1       2 5
36   2       1   1 1                   1             1   7
37                   1                                   1
38       2             1         1                       4
39 2   2                           1         1           6
40   1                             1           1   1     4
41                                       2         1     3
42       1   1 2 1 1             2                       8
43         1     1           1             1             4
44   1                                 1         1       3
45                                       1               1
46       1                 1           1                 3
47       1                                             1 2
48     2         1   1                             1 1   6
49                                     1             1   2
50 1   1 1   1                     1 1       2 1         9
51 1     1 1               1                       1     5
52   1 1                                         1   1   4
53   1     1         1                           1 1     5
54               1 1               1     1     1       1 6
55                                                       0
56     1                     1     1                 1 1 5
57                 1             2           1           4
58     1     1               1                           3
59               1 1                   2           2     6
60                   1                   1               2
61         1 1 1         1         1                     5
62   1                   1   1                   1   1   5
63           1                             1             2
64         1                     1 1 2             1     6
65                   1 1             1   1 1 1         1 7
66                   1                       1   1 1     4
67           1       1                   1       2       5
68             1               3                   1 1 1 7
69                         1       1                     2
70     1 1                                         1     3
71     2       1     1                         1 1       6
72 1   1 1       1     2     1               1           8
73   1   2   1             1 1           1           1   8
74   1                   1 1         1   1           1   6
75           1       1           1           1           4
76         1             1 1                   1       2 6
77           1 1               2           1           1 6
78 1       2       1             1                       5
79     1   1           1       1     1 1       2         8
80     1     1           1     1         1 1             6
81       1                                   1       1   3
82 1       1               1 1                     1 1 1 7
83             1             1 1     2     1             6
84                       1     1     1         1 1     1 6
85                 1       1               1             3
86         1   1                 1 1   1               1 6
87         1           1                   1     1   1   5
88                       1       1                       2
89                                               1 1     2
90 1   2     1   1                                   1   6
91   1             1     1                 1             4
92           1   1           1                     1   1 5
93 1       2           2           1       1             7
94                                                       0
95                 1     1     1                         3
96   1     1                                           1 3
97                         1         1           1       3
98                                           2           2
99 1                         1     1                     3
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSBTH)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Bình Thuận sẽ được cập nhật lại sau khi có KQXS Bình Thuận mới nhất được đưa lên sau giờ quay số mở thưởng. Bạn có thể xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Bình Thuận, bảng tần xuất lôtô kqxs Bình Thuận, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số kiến thiết Bình Thuận, tần suất lôtô xsBTH. Tần suất lôtô BTH, t.kê TSLT miễn phí Bình Thuận, tần suất lôtô từ 00 đến 99 Bình Thuận, tần suất lôtô xổ số Bình Thuận 100 ngày, tra xem thống kê tần suất lôtô xổ số Bình Thuận theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Bình Thuận, tần suất lôtô XSKT BTH
Bang ke tan suat lotto ket qua xo so Binh Thuan, thong ke tan suat loto Binh Thuan, xem tan suat lo to xsBTH, TSLT kqxs Binh Thuan, xem tk tan suat loto xs BTH.


 
Copyright (C) xskt.me 2014