XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ T.PHỐ QUAY THƯỞNG HÔM NAY

KQ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ NINH THUẬN


  Ngày
\
Cặp số
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
Tổng
00         1                                   1   1     3
01         1                             1               2
02                   1                                   1
03           1                                         2 3
04 1               1     1   1                 1       1 6
05       1     1             1                           3
06                 1         2                       2   5
07                                               1       1
08       1   1               1 1                       1 5
09     1               1             2 1             1   6
10                                 1         1           2
11         1       1       1   1 1           1 1   1     8
12                           1 1                       1 3
13     2 1                               1               4
14           1 1                         1 1             4
15 1       1 1     1       1   2   1 1       1     1     11
16           1       2             1       2       1     7
17 1                             1     1           1 1 1 6
18     1 2   1         1               1     1   2 1   1 11
19         2             1               1               4
20     1       1     1                 1     1   1       6
21               1     1                                 2
22                               1       1       1       3
23       1                                               1
24             1             1   1         1             4
25 2             1     1 1 1           1             1   8
26     1 2       1         1           1 1         1     8
27                                   2   1   1         2 6
28         1     1       1           1         1         5
29         1 1                   1   2     1             6
30         1     1                             1         3
31     1                   1 2   1         1     1       7
32           2     1   1                           1     5
33                           1                 1         2
34 1     1 1         1   1 1             1           1   8
35 1 2             1     1   1                   1       7
36     1                       1             1           3
37   1         1   1   1 1       1             2       1 9
38                             1             1   1     1 4
39               1 1                           1 1       4
40     1             1 1   1                     1       5
41                                   1             1 1   3
42                             1                         1
43   1               1 1     1                     1     5
44     3                               1     1       1 1 7
45     1     1             1                             3
46             1 1                     1     1 1         5
47 1         1     1                     1               4
48       2               1     1       1   1             6
49         1 1 1     1         1         1               6
50         1     1             1 1       1               5
51   1                 1 1 1     1                       5
52         1     1           1     1               1     5
53                 1 1           1 1               1     5
54 2                                 1               1   4
55 1 1                                       1           3
56 1                           1     1         1 1 1 1 1 8
57             2 1                   1     1 1     1     7
58                                 1         2 1         4
59                         2       1       1         2   6
60         1                                 1           2
61       1 1   1 1 2 1   1   1                           9
62       1     1       1               3   1 1           8
63                                           1           1
64 1 2           1     1     1   1   1           1       9
65         1 1             2                 1           5
66             1     2 1           1             1       6
67                       1                       1     1 3
68   1       1         1               1             1   5
69                     1 1         1 1         2         6
70   1                         1   1     1 1             5
71                 1                                     1
72           1   1               1   1                 1 5
73       1                                 1             2
74                                         1             1
75               1   1   1             1                 4
76                   1   1 1 1       1             2 1   8
77                     1           1                     2
78 1 1                               1     1             4
79   1   1               1                               3
80 1                 1                   1           1   4
81   1                           1       1     1         4
82             1 1         1     1 1                     5
83         1 1       1   1 1   1                   1 1   8
84     1       1   1       1     1 1     1               7
85   1 2                                                 3
86                       1 1   1   1 1   1           2   8
87                 1               1   1       1 1       5
88   1                 1                                 2
89     1 1             1     1   2 1       2           1 10
90             1 1       1         2   1         1       7
91                                         1             1
92                           1 1                         2
93       1 1                                           1 3
94 1 1           1 1           1       2 1       1       9
95 1         1 3       1                               1 7
96 1 1 1                       1               1         5
97           1     1                                     2
98   1               2           1       1     1         6
99       1       1 1                       1     1 1     6
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSNT)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Ninh Thuận sẽ được cập nhật lại sau khi có KQXS Ninh Thuận mới nhất được đưa lên sau giờ quay số mở thưởng. Bạn có thể xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Ninh Thuận, bảng tần xuất lôtô kqxs Ninh Thuận, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số kiến thiết Ninh Thuận, tần suất lôtô xsNT. Tần suất lôtô NT, t.kê TSLT miễn phí Ninh Thuận, tần suất lôtô từ 00 đến 99 Ninh Thuận, tần suất lôtô xổ số Ninh Thuận 100 ngày, tra xem thống kê tần suất lôtô xổ số Ninh Thuận theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Ninh Thuận, tần suất lôtô XSKT NT
Bang ke tan suat lotto ket qua xo so Ninh Thuan, thong ke tan suat loto Ninh Thuan, xem tan suat lo to xsNT, TSLT kqxs Ninh Thuan, xem tk tan suat loto xs NT.


 
Copyright (C) xskt.me 2014