XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ BÌNH DƯƠNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ T.PHỐ QUAY THƯỞNG HÔM NAY

KQ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG


  Ngày
\
Cặp số
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
Tổng
00             1                             1           2
01                 1     1                   2           4
02   1   1                             1 1             2 6
03   1           1                                       2
04                                                       0
05             1                 1           2           4
06                         1   1           1     1 1     5
07                 2     1                           1   4
08           1   2       1 1 1             1   1         8
09         1 1             1 1                       1   5
10     1 1 1             1               2 1             7
11   1     2                           1           1     5
12   1                         1 1     1           1     5
13       1     1                   1         1   1       5
14   1                                         1         2
15 1 1                             1         1         2 6
16                 1             1 1                     3
17                                         1             1
18                             1         1 1             3
19       1 1                 1   1           1     1     6
20   1   1   1             1     1               1       6
21           1                 1           1             3
22         1         1       1 1   1                   1 6
23 1                         1   1   1           1   1   6
24             1     1                                   2
25     1     1   1   1           1   1           1 1     8
26     1           1     1         1                   1 5
27             1   1         1           1         1     5
28 1     1               1 2 1 1         1       1       9
29 1   1                   1 1     2           1         7
30 2   1                         1     1   2     1       8
31 1                             1 1   1       1   1     6
32 1     1       1               1   1 1     1     1 2   10
33     1             1         1                 1       4
34 1             1   1 2                     1       1   7
35     1       1       1       1         1       2   1 1 9
36                 1                                     1
37                 1             1 1   1   1   1         6
38                 1                 1                   2
39               1                             1       1 3
40     1                   1   1                         3
41                     1     1                 1         3
42             1     1                                   2
43   1   1   2   1   2         1                         8
44                                             1     1 1 3
45         1                                             1
46 1 1 1         1                     1     1         1 7
47               1                                   1   2
48 1   1           1   1       1       2         1       8
49         1                             1   1   1       4
50                       1     1   1             1   1   5
51             1                   1     1 1             4
52               1 1       1 1                   1 1     6
53       1                       1           2   1       5
54                       1                 1       1   1 4
55 1         1     1                                     3
56           2       1     2                   1         6
57   1                               2     1             4
58         1 1   1     2 1       1           1           8
59         2       1                   1       1         5
60   1         1             1                           3
61                               1             1   1 1   4
62           1                 1     1 2   1     1       7
63     1         1                                   1   3
64 1     1             1                                 3
65                                         1   1     1 1 4
66       1         1                       1   1         4
67 1     1                 1       1                     4
68             1     1   1   3 1         2               9
69     1                 1     1     1             1     5
70       1                           1   1 1       1     5
71   1 1 1   2       1   2     2     1                   11
72       1     1       1                 1               4
73           2               1       1 1             1   6
74                                             1         1
75       1             1     1                           3
76       1     1                 1   1                   4
77     2       2             1       1                 1 7
78               1   1             1                     3
79 1 2   1         1                 1 1               1 8
80           1 1           1                             3
81         1                                       1 1   3
82 1                                     1 1     1       4
83   1 1   1         1 1 1         1   1                 8
84                                 1                     1
85         1     1     2   1 1   1       1     1     1   10
86     1   1                       1 1                 1 5
87 1           1 1     1 1 1   1     1 1                 9
88             1 1       1                       1       4
89   1             1       2             1   1           6
90         1     1                 1                     3
91                   2 1                       1   1 1   6
92 1       1         2   1       1                     1 7
93     1   1             1       1     1     1           6
94             1       1                           2     4
95   1             1 1     1       1 1   1           1   8
96           1     1   1             1                   4
97   1                 1                   1   1       1 5
98                                           1     1   1 3
99                                       1     1         2
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSBD)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Bình Dương sẽ được cập nhật lại sau khi có KQXS Bình Dương mới nhất được đưa lên sau giờ quay số mở thưởng. Bạn có thể xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Bình Dương, bảng tần xuất lôtô kqxs Bình Dương, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Bình Dương hôm nay, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số kiến thiết Bình Dương, tần suất lôtô xsBD. Tần suất lôtô BD, t.kê TSLT miễn phí Bình Dương, tần suất lôtô từ 00 đến 99 Bình Dương, tần suất lôtô xổ số Bình Dương 100 ngày, tra xem thống kê tần suất lôtô xổ số Bình Dương theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Bình Dương, tần suất lôtô XSKT BD
Bang ke tan suat lotto ket qua xo so Binh Duong, thong ke tan suat loto Binh Duong, xem tan suat lo to xsBD, TSLT kqxs Binh Duong, xem tk tan suat loto xs BD.


 
Copyright (C) xskt.me 2014